top of page

Vergi Revizyonu

  • Vergi Revizyonu

 

Yeminli mali müşavir ile süresinde tam tasdik sözleşmesi imzalamayan, veya yeterli net satış veya aktif büyüklüğe sahip olmayıp tam tasdik kapsamı dışında kalan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin,  vergi kanunları karşısındaki durumunu ortaya koyan özel vergi denetimi faaliyetidir. Bu denetim faaliyeti sonucunda tanzim olanan rapor mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim edilmez. Anılan rapor vergi revizyonu talep eden mükellefe verilir.

 

Bu hizmetten yararlanan mikellefler, yapmış oldukları ticari işlemlerin vergi mevzuatına ne derece uyumlu olduğunu, yapılacak vergi denetimi sonucunda karşı karşıya kalacakları mali riskleri öğrenip gerekli tedbirleri alırlar.

 

  • Uygunluk Denetimi ve İç Kontrol Sisteminin Sınanması

 

Vergi revizyonu, şirket yöneticileri tarafından talep edilelen bir hizmet olduğu gibi şirket yöneticisi olmayan şirket ortaklarının şirket hakkında bilgi sahibi olmaları açısından da talep gören özel denetim faaliyetidir. 

 

Vergi revizyonu denetim faaliyeti kapsamına, sosyal güvenlik mevzuatı veya diğer özel mevzuat düzenlemlerine uygunluk denetimi de dahil edilebilir.

 

Şirket yöneticileri ve ortaklar tarafından vergisel düzenlemeler dışında şirketin iç kontrol sisteminin sınanması ve şirket tarafından belirlenmiş kurumsal yönetim ilke ve kurallara uyulup uyulmadığı konusundaki talepler de uygunluk denetimi ve iç kontrol sisteminin sınanması hizmeti ile karşılanmış olmaktadır. 

 

  • Hile Denetimi

 

Şirket yöentimi veya şirket ortakları tarafından talep edilen hile denetimi, işletme varlıklarının mevcudiyetinin tespiti ve korunması, şüphe duyulan işlemlerin aydınlatılmasına yönelik özel bir denetim faaliyetidir. 

bottom of page