top of page
2019 Yılı Sirkülerleri

Hesap dönemi takvim yılı olan vergi mükelleflerinin, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan etmeleri gereken gelir ve kurumlar vergisi matrahını doğru bir şekilde hesaplayabilmeleri ve kanunen yapılması zorunlu işlemlerin zamanında yapılması için önemli gördüğümüz bazı hatırlatmalar bu sirkülerimizde sıralanmıştır. Cezai yaptırımlara muhatap tutulmamak için aşağıda belirtilen işlemler üzerinde titizlikle durulmalıdır.

1/1

Please reload

bottom of page