top of page
Faaliyet Alanımız

 

Şirketimiz; 3568 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen konularda Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Hizmetleri ile beraber vergi uyuşmazlıkları, Yatırım Teşvik Danışmanlığı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Hukuku, muhasebe ve finansal raporlama ile benzeri mali konulara yönelik danışmanlık hizmetleri faaliyetlerinde bulunmaktadır.

 

Detaylı bilgi için aşağıda yer alan bölümleri inceleyebilir veya bizimle bağlantı kurabilirsiniz

 

 • KDV İadesi
 • ÖTV İadesi
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi
Vergi İadesi
 • Vergi Revizyonu
 • Uygunluk Denetimi
 • İç Kontrol Sisteminin Sınanması
 • Hile Denetimi
Vergi Revizyonu
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdiki  
     (Tam Tasdik )
 • Kurumlar Vergisi İstisna Tutarın Tespiti
Vergi Denetimi
Diğer Hizmetler
 • Vergi Planlaması
 • Yatırım Teşvik Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı 
 • Mali Mevzuat Hakkında Danışmanlık
 • Şirket Kuruluşu, Birleşme-Bölünme, Tür Değişikliği İşlemleri
bottom of page