top of page

Vergi İadesi

 • KDV İadesi

 

Katma değer vergisi mükelleflerinin;

 • İhracat istisnası,

 • Deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının imali ve inşaası ile ilgili teslim ve hizmet istisnası,

 • Deniz ve hava araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmet istisnası,

 • Petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan mal ve hizmet teslimine ilişkin istisna,

 • Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faliyetinde bulunanlara yapılan mal ve hizmet teslimi isitsnası,

 • Yatırım teşvik belgesi sahibi kişilere, belgede sayılı makine ve techizat teslimi istisnası,

 • Transit ve Türkiye ile Yabancı ülkeler arasında yapılan uluslararası taşımacılık istisnası,

 • Diplomatik istisna,

kapsamındaki istisnalardan doğan nakit ve mahsuben iade talepleri yeminli mali müşavirlik raporu ile teminat aranmaksızın yerine getirilir. 

 

Bunun dışında kısmi KDV tevkifatına tabi tutulan malları teslim edenler ile kısmi tevkifat kapsamında hizmetleri ifa eden KDV mükelleflerinin, tevkifata tabi tutulan KDV iade talepleri ile KDV oranı normal oranın altında olan mal teslimi ve hizmet ifalarından doğan KDV iadesi talepleri yeminli mali müşavir raporu ile teminat aranmaksızın yerine getirilir. 

 
 • ÖTV İadesi 

 

Mal ihracından doğan ÖTV iadesi talepleri yeminli mali müşavir raporu ile teminat aranmaksızın yerine getirilir.

 
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifatı İadesi

 

Süresinde tam tasdik raporu imzalyan mükelleflerin 100.000 TL'ye kadar olan gelir ve krumlar vergisi tevkifatı vergi incelmesi rapru ranmaksızın yeminli mali müşavir tam tasdik raporuna istinaden teminatsız olarak yerine getirilmektedir.

 
bottom of page