top of page
  • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

Enflasyon Düzeltmesi İçin Gerekli Şartlar Oluştu. 2021 Yılı İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılacak


TÜİK tarafından yayımlanan 03.01.2022 tarih ve 45849 sayılı Haber Bültenine göre; Arlık/2021 sonu itibariyle yıllık Yi-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi) bir önceki yılın aynı ayına göre %79,89 arış gösterdi açıklaması yapıldı. Aynı bültene göre Aralık ayı artışı %19,08 olarak ilan olundu. Böylece VUK Mük. 298. maddesine göre yapılması gereken enflasyon düzeltmesi için aranan şartlardan biri olan son üç yıllık Yi-ÜFE artışları toplamının %100'ü aşma şartı sağlanmış oldu. İçinde bulunulan hesap döneminde ve daha önceki hesap dönemde Yi-ÜFE artışının % 10'dan fazla olması şartı zaten sağlanmıştı.


Cumhurbaşkanı, % 100 olan üç yıllık Yi-ÜFE toplamını % 35'e kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine kadar yükseltmeye, % 10 olan cari yıl Yi-ÜFE oranını ise % 25'e kadar çıkarmaya veya tekrar kanuni seviyesine kadar indirmeye yetkilidir. Enflasyon düzeltmesi yapılmaması için Kanuni düzenleme gerekiyor ki; bu düzenlemenin 2022 yılı içinde yapılması hukukun güvenliği ve belirliliği ilkesine aykırılık teşkil edecektir.


Bilanço usulüne göre defter tutan vergi mükellefleri 2021 yılı bilançolarında yer alan parasal olmayan kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutarak bu kıymetlerini 2021 yılı sonundaki endekse eşitlemeleri gerekiyor. Bir başka ifadeyle 2021 yılında enflasyon düzeltmesi yapılarak bilançoda parasal olmayan kıymetler 31.12.2021 tarihinde oluşan 1.022,25 endeksine ulaştırılacak. En son enflasyon düzeltmesi 2004 yılında yapılmıştı. Bu tarihten önce bilançoya alınan iktisadi kıymetler Aralık/2004 endeksinden, bu tarihten sonra bilançoya alınan iktisadi kıymetler ise iktisap edildikleri tarihteki endeksten Aralık/2021 endeksine taşınacaktır.


VUK Mük. 298. maddesinin A/7 bendine göre 31.12.2021 tarihi itibariyle yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan kar vergilendirilmeyecek; zarar ise mali kardan mahsup edilmeyecektir.


Bilanço esasına göre defter tutanlar, dönem sonundaki amortisman ve itfa paylarını düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplayacaktır. Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da amortismana tabi iktisadi kıymetlerini düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tabi tutabilecek.

63 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page