top of page
 • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

e-Muhasebe Fişlerinin Oluşturulması, Onaylanması ve Muhafazası

Gelir İdaresi Başkanlığı 30.04.2020 tarihinde yayımladığı ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ ile elektronik ortamda oluşturulacak ve muhafaza edilecek e-Muhasebe Fişlerine ilişkin usul ve esasları yayımlamıştır.

Bilindiği gibi; 1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No.lu Tebliğ ile e-Defter tutan mükelleflere muhasebe fişi oluşturma muhafaza ve ibrazı zorunluluğu getirilmişti. Muhasebe fişlerinin elektronik ortamda oluşturulması zorunlu olmadığı, dileyen mükelleflerin kağıt çıktılarının muhafazasının da mümkün olduğu değerlendirmekle beraber ilgili fıkrada "ve/veya" bağlaçlarının birlikte kullanılmış olması nedeniyle, konu belirsizliğini korumaktadır. Tebliğin muhasebe fişi oluşturma ve ibraz etme zorunluluğuna ilişkin fıkrası şu şekildedir; 4.4.1 a) e-Defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişleri ise kağıt ve/veya elektronik ortamda, istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmek zorundadır." şeklindedir. Görüleceği üzere burada, duruma göre "ve" bağlacı, duruma göre "veya" bağlacı kullanabilir anlamı çıkmaktadır. "Veya" bağlacını kullanmak istediğinizde, isteyen kağıt muhasebe fişi, isteyen e-muhasebe fişi oluşturacak ve muhafaza edecek anlamı çıkmaktadır. "Ve" bağlacı kullanıldığında ise hem kağıt hem de e-muhasebe fişi oluşturulacak ve istenildiğinde ibraz edilecek anlamı çıkmaktadır.

Yayımlanan kılavuzda, muhasebe fişlerini elektronik ortamda oluşturacak olanların bu işi nasıl yapacaklarına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Kılavuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Muhasebe fişleri aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde genel tanınırlığa sahip ve bir veri tabanı dosyası (table) olarak kullanılabilecek standart belge formatında (xml, pdf içi xml, pdf, txt, csv, json vb.) olması gerekmektedir. Vb denilmek suretiyle de fişlerin Word veya Excell formatında da oluşturulabileceği anlamı çıkmaktadır.

Fişte şu bilgilere yer verilmesi zorunlu;

 1. Bilgi Mükellefin Adı/Soyadı veya Unvanı ile VKN veya TCKN’si

 2. Fişin Türü (Tahsil/Tediye/Mahsup)

 3. Fişin Düzenleme Tarihi (Gün/Ay/Yıl)

 4. Fişin Düzenleme Zamanı (Saat ve Dakika)

 5. Fişin Numarası (Müteselsil sıra numaralı olarak takip edilmelidir)

 6. Fişin Ait Olduğu Yevmiye Madde Numarası

 7. Borçlu Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)

 8. Borçlu Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)

 9. Borçlu Hesabın Tutarı

 10. Alacaklı Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)

 11. Alacaklı Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)

 12. Alacaklı Hesabın Tutarı

 13. Fişin Borç Toplamı

 14. Fişin Alacak Toplamı

 15. Fişin Sayfa Numarası (İlgili Sayfa No / Toplam Sayfa No şeklinde)

 16. Alacaklı ve Borçlu Hesaplar Bazında Açıklama

 17. Fişi Onaylayanın Adı Soyadı – İmzası

e-Muhasebe fişleri, VUK hükümlerine tabi olup bilindiği gibi VUK hükümlerine göre bir belgenin en geç 45 gün içinde muhasebe fişine bağlanarak yevmiye kaydına geçirilmesi zorunlu.

e-Muhasebe fişi, aracılık sorumluluk sözleşmesi yapılan meslek mensubu tarafından oluşturulduğunda meslek mensubunun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES/elektronik imza) veya Mali Mührü ile, mükellef tarafından veya mükellefin bağımlı çalışanı SMMM tarafından oluşturulduğunda ise mükellefin veya bağımlı çalışan SMMM'nin Nitelikli Elektronik Sertifika (NES/elektronik imza) veya Mali Mührü ile zaman damgalı olarak onaylanması ve bu şekilde muhafaza ve ibraz edilmesi zorunlu.

Her bir muhasebe fişinin ayrı ayrı olarak onaylanması esas olmakla birlikte aynı tarihe ait muhasebe fişlerinin aynı elektronik dosya içinde topluca elektronik ortamda NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak onaylanması da mümkün.

Kılavuzun yayım tarihi 30.04.2020 olduğundan, bu tarihten sonraki e-muhasebe fişlerinin kılavuzdaki esaslara göre oluşturulması gerekmektedir.

67 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page