top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

E-Faturanın E-Fatura İptal Portalı Yoluyla İptali Nasıl Yapılacak?


Gelir İdaresi Başkanlığı http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html Web sitesinde 05.03.2019 tarihinde yayımladığı duyuruyla; e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden kabul veya red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların (temel fatura senaryosuyla düzenlenmiş faturaların) Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “e-Fatura İptal Portalı”nın, e-Faturanın düzenleyicisi ve faturanın muhatabı alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş e-Faturaların elektronik ortamda iptal mümkün hale getirilmiştir.

İptal talebinin faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması, muhatabın da bu talebe elektronik ortamda onay vermesi gerekmektedir. Bu işlemler güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

e-Fatura uygulamasına taraf olanların birbirlerine yönelik düzenlemiş oldukları e-Faturalara sistem üzerinden itiraz etmeleri mümkün bulunduğu gibi harici itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir.

Konuya ilişkin kullanım kılavuzu yayınlanmış olup aşağıdaki linkten bu kılavuza ulaşmak mümkündür. http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Temel_Fatura_Iptal_Portali_Kullanim_Kilavuzu.pdf


219 görüntüleme0 yorum
bottom of page