top of page
  • Fatih TANYERİ SMMM

Ücretlilere Gelir Vergisi Tarifesi Sürprizi


2016 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri açıklandı. Gelir Vergisi Kanunun’ da düzenlenmiş gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, her yılın başında yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi de 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için tespit edilen %5,58 (beş virgül elli sekiz) yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle belirlenmiştir.

Geçmiş yıllarda asgari ücretle çalışanlar %15’lik vergi diliminden %20’lik vergi dilimine ancak Aralık ayında ufak bir farkla geçerken, yeni yapılan düzenlemeye göre Ekim ayından itibaren %20’lik vergi diliminden vergilendirileceklerdir.

İlk etapta çalışanlar için olumlu bir durum olarak görünse de, yıl sonuna doğru ödenen verginin %20 olması çalışanlar için çok önemli bir dezavantajdır.

Ülkemizde özellikle sonbahar ve kış aylarında temel ihtiyaç maddeleri ( okul masrafları, meyve ve sebze fiyatları, ısınma giderleri) üzerinde oluşan zamlardan sonra bir de ücret geliri üzerinden %5’lik vergi artışı çalışanları çok zor durumda bırakacağı bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

Bununla beraber asgari ücretin üzerinde maaş alanların bu vergi dilimlerine çok daha önceki aylarda gireceği ve aldıkları maaş üzerinden %27 hatta %35’lere varan vergi kesintisi olacağı tabiidir.

Umarız asgari ücretteki oransal artış dikkate alınmadan gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlenerek ücretli çalışanların zor duruma düşmesi önlenmiş olur.


15 görüntüleme0 yorum
bottom of page