top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

İşverene Yapılacak 110,00 TL Asgari Ücret Desteği


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan bilgi notunda işverenlere sağlanacak 110.00 TL asgari ücret desteği hakkında bilgi verilmiştir.

Buna göre işverenler tarafından 2015 yılında çalıştırılan ve aylık net ücreti 1.000,54 ila 1.300,00 TL olan çalışanların her biri için işverenlere 2016 yılında aylık 110,00 TL Hazine yardımı yapılacak. İşverenler 2015 yılının herhangi bir ayında çalıştırdıkları ortalama asgari ücretli sayısının %10 oranında ilave asgari ücretli çalışanı işe almaları durumunda bu asgari ücretli için de 110,00 TL Hazine desteği sağlanacak.

Asgari ücret dışında çalışanlar ise (brüt ücreti 1.647,00 TL’yi aşanlar) Hazine desteğinden yararlanamayacak.

Henüz yasalaşmamış olan bu destek uygulamasında aşağıdaki soruların da cevaplanması gerekiyor.

2015 yılında yukarıda belirtilen net ücret aralığında çalışanın brüt ücreti 1.647,00 TL’yi aşması durumunda işverene Hazine yardımı sağlanacak mı?

Örneğin bir çalışanın brüt ücreti 1.647,00 TL değil de 1.648,00 TL olması durumunda bu ücretli asgari ücretli olmadığından, işveren bu çalışanı için 110,00 TL Hazine desteğinden yararlanabilecek midir? Çünkü destekten yararlanma şartları arasında asgari ücretli olarak çalışmak var.

Diğer taraftan 2015 yılında net 1.300,00 TL alan çalışana 2016 yılında hiç zam yapılmaması gerekiyor. Bu çalışana zam yapılması halinde brüt ücreti 1.647,00 TL’yi geçtiğinden, işveren 110,00 TL’lik Hazine yardımından yararlanamayacaktır.

Brüt asgari ücretin çok az üzerinde ücret alanlar için işverene kısmi olarak da olsa Hazine desteği sağlanacak mı?

İlave olarak alınacak asgari ücretli personel için işverene verilecek Hazine yardımında işe alındığı aydaki asgari ücretli sayısı mı? Yoksa çalıştığı ay ile 2015 yılının aynı ayındaki asgari ücretli sayısı dikkate alınarak mı yardım yapılacak?

Örneğin Ocak/2015 ayında çalışan asgari ücretli sayısı (net 1.000,54 TL alanlar; bunun üzerinde 1.300,00 TL’ye kadar ücret alanlar hesaba katılmayacak) 10, Şubat/2015 ayında 9 kişi, Mart/2015 ayında da 8 kişi olsun. Ocak/2016 ayında 1 asgari ücretli alındığında işverene 110,00 TL Hazine yardımı sağlanacaktır. Bu yardım yılsonuna kadar devam edecek mi? Yoksa Şubat/2016 ve Mart/2016 aylarında bir önceki yıl çalışan sayısının %10’u 1’in altında kalındığı için destek kesilecek mi?

Kısmi süreli çalışma olması halinde Hazine desteği de çalışılan süreye göre mi belirlenecektir?

Yukardakine benzer daha birçok sorunun cevabı yapılacak olan yasal düzenlemede cevap bulacaktır diye tahmin ediyoruz.

Bilginize sunulur.


10 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page