top of page
2013 Yılı Sirkülerleri

67 No.lu Sirküler ile e-Defter süreci daha belirgin hale gelmiştir. Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlı’ğa gönderilen ve 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 2 Sıra No.lu Tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile e-Defter tutmak zorunda olan mükellefler, (e-Fatura kullanmak zorunda olan mükellefler) 2014 takvim yılı içinde (e-Defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibarı ile test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir ) geçmeleri zorunludur.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen 16.05.2013 tarihli bir özelgede, “kiraya verenin mükellef olması halinde düzenleyeceği fatura, mükellef olmaması halinde ise kiracı tarafından düzenlenecek gider pusulası ile tevsiki zorunludur” şeklinde verilen görüş ile “fatura düzenleme imkanı olmayanlara yapılan işyeri kira ödemelerinde gider pusulasının düzenlenmesi gerekli midir?” tartışmasını başlatmıştır.

10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 429 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren verilecek mahsup ve iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesi amacıyla internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda verilmesi uygulamasına geçilecektir.

Bu sirkülerimizde 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren idari para cezaları ile fıkra hükmünden yararlanmak için yapılacak başvuruya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

1/1

Please reload

bottom of page