top of page
  • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Açılacak Kur Korumalı Mevduat Hesabında İstisna Uygulaması

Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in 13.01.2022 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu kanun teklifiyle; enflasyon düzeltmesinin 2021 ve 2022 yılları uygulamasının ertelenmesi ile kurumlar vergisi mükelleflerine kur korumalı mevduat hesabı açmaları halinde elde ettikleri/edecekleri kur farklarının kurumlar vergisinden istisna tutulması düzenlemesi getirilmektedir.

Yukarıda anılan kanun teklifinin en kısa sürede TBMM Genel Kurulunda gündeme alınarak kanunlaşması beklenmektedir.


Söz konusu kanun teklifiyle kurumlar vergisi mükelleflerine 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı para mevduatlarını 17.02.2022 tarihine kadar TL'ye çevirerek en az 3 ay vadeli TL mevduatı hesabı açmaları durumunda, TL'ye çevrilen yabancı paranın 01.10.2021-31.12.2021 tarihleri arasında oluşmuş kur farkı, dönüşüme konu edilen hesaplara ait faiz, kar payları ve diğer gelirler de dahil 2021/4. geçici vergi ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi sağlanmış olacaktır. Söz konusu hesaplardan 31.12.2022 sonuna kadar elde edilen kur farkı, faiz/kar payı ve diğer gelirler de kurumlar vergisinde istisna tutulacaktır.


Buna göre şirket banka mevduatlarında 01.10.2021 tarihinde ve de 31.12.2021 tarihinden mevcut bulunan 1.000.000,00 USD 'nin 17.02.2022 tarihine kadar kur korumalı TL mevduatına dönüştürülmesi halinde söz konusu meblağın 31.12.2021 tarihinde oluşmuş (12,9775-8,8785) =4,0993 TL kur farkı (1.000.000*4,0993) 4.099.300,00 TL kurumlar vergisinden istisna edilecektir. 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı %25 olduğundan bu işlemde söz konusu mükellef tarafından 2021 yılı için 1.024.825,00 TL kurumlar vergisi daha az ödenmiş olacaktır. Anılan meblağın varsa 2021 yılı dördüncü çeyreğindeki faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna edilecektir.


Söz konusu işlemde 1.000.000,00 USD'nin 2022 yılında vade bitimine kadar oluşmuş kur farkları, faiz/kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacaktır. 31.12.2021 tarihli bilançoda yer almakla beraber kur korumalı TL mevduata geçişi 17.02.2022 tarihinden sonra gerçekleştirenler; 2021 yılı için istisnadan yararlanamayacak ancak 2022 yılında söz konusu işlemden sağladıkları gelirlerini kurumlar vergisinden istisna edebileceklerdir.


Aynı istisna altına endeksli mevduat ve katılım hesapları için de geçerli olacaktır.

32 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page