top of page
  • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

Deprem Bölgesine Yapılacak Ayni Yardımların Vergi Matrahından İndirimi


06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi kapsayan depremde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bölgeye yardım konusunda tüm Türkiye seferber olmuş durumda.


Bölgeye nakdi bağış yapacak olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için açılan banak hesapları AFAD tarafından Web sitesinde ilan edilmiştir. Bu hesaplara ulaşmak için https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2 linkini tıklamanız yeterli olacaktır. Bu linkte belirtilen hesaplara yatırılan bedellerin tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. Türkiye Kızılay ve Yeşilay Derneğine yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir.


Ancak bölgeye ayni bağış yapmanız durumunda gerek satın alıp, gerekse şirket tarafından üretilen malların bağışlanması durumunda aşağıdaki prosedüre uyulması halinde yapılan ayni bağış ve yardımın bedeli gelir/kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilecektir.

  1. Yardım malzemesinin Valilik, Belediyeler veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına teslim edilmelidir. Yardım AFAD İl ve Bölge Müdürlüklerine veya bunların gösterecekleri yere teslimi de mümkündür. Teslim edilen malzeme karşılığından ayniyat makbuzu alınmalıdır. Yardımın kamu kurum ve kuruluşları veya AFAD'ın yönlendirdiği yerler dışındaki yerlere teslimi halinde yapılan yardım gelir ve kurumlar vergi matrahından indirilemeyecektir.

  2. Yardım malzemesi için teslim edilen kamu kurum ve kuruluş adına fatura düzenlenecek; düzenlenen faturanın tipi "İstisna" şeklinde olacak ve mal bedeline KDV hesaplanmayacaktır. Fatura açıklamasına; "02.02.2021 tarih ve 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve AFAD'ın 06.02.2023 tarihli yardım çağrısına istinaden deprem bölgesine ulaştırılmak üzere bedelsiz olarak teslim edilmiştir." açıklaması yapılmalıdır. Üçüncü şahıslardan alınıp doğrudan yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara teslim edilen mallarda alış faturasına yukarıdaki ibare ekletilmeli ve ayniyat makbuzu temin edilmelidir.

48 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page