top of page
  • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

Cumhurbaşkanı Kararıyla 7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı27.08.2021 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Karıyla beyan, başvuru, bildirim ve defaten/ilk taksit ödeme süreleri bir ay süreyle uzatılmıştır.


Kararın yayınlanmasıyla birlikte 7326 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının düzeltilmesi başlıklı 6. maddesi kapsamındaki beyanların ödeme süresinin uzayıp uzamadığı konusu belirsizlik kazanmıştır.


7326 sayılı Kanunun 6 maddesine bakıldığında bu maddenin birinci (Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar) ve üçüncü ( Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer hesaplar) fıkraları kapsamındaki beyannamelerin en geç 31.08.2021 tarihine kadar verilebileceği; beyan üzerinde tahakkuk eden verginin beyan süresi içinde ödeneceği hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin dördünü fıkrasında ise madde kapsamındaki uygulama, bildirim ve ödeme sürelerinde değişiklik yapma yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilmiştir. Kanunun yürütme maddesinde ise yürütmenin Cumhurbaşkanında olduğu hükmü yer almaktadır.


Kanun maddesine bakıldığında, Ağustos ayı içinde 7326 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası gereğince verilen beyanname üzerine tahakkuk eden verginin en geç 31.08.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Beyan ve bildirimin daha önceki ayda verilmesi durumunda ise verildiği ayda ödenmesi gerekirdi. Bu durumda Cumhurbaşkanın Kararı öncesinde beyanname veren ve beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi tahakkuk fişinde belirtilen vade tarihinde ödenmesi gerekmektedir. Erkenci mükellefler için tahakkuk eden vergi ödenmiş de olabilir. Beyanname ve bildirimi verip vade henüz gelemedi gerekçesiyle tahakkuk eden vergiyi henüz ödememiş mükellefler için ödeme süresinin uzayıp uzamadığı konusu belirsiz hale gelmiştir.


7326 sayılı Kanuna ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No.lu Genel Tebliğdeki örneğe bakıldığından 12.07.2021 tarihinde verilen beyan ve eki envanter listesine göre tahakkuk eden verginin en geç 31.08.2021 tarihine kadar ödenebileceği açıklaması yapılmıştır. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak ödeme vadesini beyannamenin verildiği ay değil de beyan ve bildirimin verilme son günü olarak belirlemiş olmaktadır. Tebliğdeki örneğe göre kayıtlarda yer almayan emtia için Temmuz ayında verilen beyan ve bildirim üzerine ödenen vergi Temmuz ayında indirim konusu yapılacak, sorumlu sıfatıyla verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergi ise en geç 31.08.2021 tarihine kadar ödenebilecektir.


Cumhurbaşkanı Kararıyla beyan, bildirim ve ödeme süreleri bir ay uzatılınca 7326 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında Temmuz ve Ağustos ayında emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesine ilişkin olarak verilen beyanlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzayıp uzamadığı konusunda tereddütler oluşmuştur.


Şahsi görüşüme göre Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetki Tebliğ ile kullanılmış ve 7326 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası gereğince bu güne kadar verilmiş beyan ve bildirimlerin ödeme süresi 31.08.2021 tarihi olarak belirlenmiştir. Beyanname ve bildirimini veren mükellefler ödemelerini (Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir Tebliğ veya Sirküler yayınlanmadığı sürece) 31.08.2021 tarihine kadar yapmalı. 7326 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası gereğince Eylül ayında verilecek beyan ve bildirimlerin ödeme vadesi 31.09.2021 tarihi olacaktır.
28 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page