top of page
  • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

2022 Yılı Gelir/Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Yapmak İsteyen Mükellefler Şartlara Dikkat Etmeli


7440 sayılı Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun uygulamasına ilişkin genel tebliğ beklenmektedir.


Kanunla; 31.12.2022 tarihi itibariyle ödenmemiş vergi, sigorta primi borçları Yİ-ÜFE oranındaki faizle yeniden yapılandırılarak taksitler halinde ödenmesi; vergi cezaları, trafik para cezaları ve diğer idari cezalarda indirimli ödeme; dava konusu yapılan ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması; vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması; işletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi ile 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere vergi incelemesi ve ilave tarhiyat yapılmaması imkanları getirilmiştir.


Bu imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31.05.2023 tarihine kadar ilgili idarelere başvurmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanının başvuru ve ödeme sürelerini bir ay erteleme yetkisi var.

Kanuna son dakika olarak eklenen 2022 yılı matrah artırımından gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanabilmeleri için; 2022 yılı gelir/kurumlar vergisi matrahlarını; 2021 yılı için beyan ettikleri gelir/kurumlar vergisi matrahının %122,93’ü veya 2022 yılı 3. dönem geçici vergi matrahlarının %40 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutardan büyük olanının altında kalmaması gerekmektedir. Bu şartın sağlanmaması durumunda 2022 yılı için matrah artırımı imkanından yararlanılamayacaktır. 2022 yılı matrah artırımından yararlanılmaması durumunda ise işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerden yararlanan mükelleflerin 2022 yılı işlemlerinin düzgün olduğu iddiası boşlukta kalmaktadır.


Örneğin; 2021 yılı kurumlar vergisi matrahı 1.000.000 TL, 2022 yılı 3. geçici vergi beyanındaki vergi matrahı 1.200.000 TL olan mükellefin 2022 yılı kurumlar vergisi matrahının 1.600.000 TL olduğunu varsayalım. Bu mükellefin 2022 yılı matrah artırımından faydalanabilmesi için 2022 yılı kurumlar vergisi matrahını; (1.000.000*2,2293)=2.229.300 TL ile (1.200.000*1,40)=1.680.000 TL'den büyük olanı olan 2.229.300 TL olarak beyan etmesi gerekmektedir. Kısacası bu mükellefin 2022 yılı matrah artırımından faydalanabilmesi için 1.600.000,00 TL olan kurumlar vergisi matrahını 2.229.300 olarak beyan etmesi ve 629.300*0,23=144.739 TL kurumlar vergisi daha ödemesi gerekecek. Böylece beyan olunması zorunlu kılınan 2.229.300 TL kurumlar vergisi matrahının %25 artırmak suretiyle matrah artırımından istifade edilebilecektir. Matrah artırımına ilişkin vergi tutarı ise [(2.229.300*0,25)*0,20]= 111.465 TL olacaktır. Mükellefin Kanunun 2. ve 3. maddelerdeki yapılandırmadan istidada etmemesi durumunda matrah artırımına ilişkin vergi oranı %15 olarak hesaplanacaktır.

Buna göre yukardaki örnekte 2022 yılı matrah artırımından faydalanmak isteyen mükellefin geçici 1. maddedeki düzenlemeden dolayı ilave kurumlar vergisi olarak 144.739 TL yanında matrah artırımından dolayı da; [(629.300*0,25)*0,20]=31.465 TL olmak üzere toplamda 176.204 TL fazla bir vergi yüküyle karşılaşması söz konusudur.


7440 sayılı Kanunun kurumlar vergisi matrah artırımı hesabı aşağıdaki Excel sayfasında yer almaktadır.Kurumlar MA
.xlsx
Download XLSX • 13KB


51 görüntüleme0 yorum
bottom of page