top of page
  • Yazarın fotoğrafıŞenol ÇETİN

2021 Yılında Yapılması Gereken Enflasyon Düzeltmesi/Muhasebesi 2023 Yılına Ertelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 20.01.2022 tarihinde görüşülen ve 7352 numarayla kanunlaşan Vergi Usul Kanunun ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile 31.12.2021 tarihinde yapılması gereken enflasyon düzelmesi 31.12.2023 tarihine ertelendi.Anılan kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanmadı. Kanunun Resmi Gazete 'de yayınlanmasıyla 31.12.2021 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.


Bu kanuni düzenlemeyle 7326 sayılı Kanun ile VUK Geçici 31. maddesine göre yapılabilecek olan yeniden değerleme işlemi yeniden gündeme geldi. Çünkü amortismana tabi iktisadi kıymetlerini bu maddeye göre yeniden değerlemeye tabi tutacak olan mükellefler; 2021, 2022 ve 2023 yılları için yeniden değerlemenin sağladığı bir çok avantajdan yararlanmak isteyeceklerdir.


VUK Geçici 31. maddeye göre yapılacak olan enflasyon düzelmesinde oluşan yeniden değerleme değer artışında, net değer artışının %2'si oranında bir vergi, üç taksitte ödenecek. Ancak değerleme sonucunda artırılan kıymetlerin yeni değerinden; 2021, 2022 ve 2023 yılında ayrılacak olan amortisman tutarı, başta tahakkuk edecek olan kurumlar vergisi yanında, finansman gider kısıtlaması, örtülü sermaye hesabı, değer artış kazancı gibi işlemlerde mükellefin durumuna göre önemli avantajlar sağlamaktadır. VUK Geçici 31. madde kapsamındaki yeniden değerlemeden, beyannamenin 31.01.2022 tarihine kadar verilecek olması sebebiyle bu tarihe kadar yararlanma imkanı bulunmaktadır.


Diğer taraftan 7338 sayılı Kanunla VUK Mükerrer 298 maddesine eklenen (Ç) bendine göre 2022 ve 2023 yılında yapılacak olan yeniden değerleme işlemlerinde aynı kanunla VUK'a eklenen Geçici 32. maddeye göre ödenecek olan %2 verginin azalmasına sebebiyet vermektedir.


7352 sayılı Kanunun 2. maddesiyle bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine, 31.12.2021 tarihinde mevcut döviz ve altın hesaplarını 17.02.2022 tarihine kadar en az 3 ay vadeli TL korumalı mevduat hesabına bağlamaları durumunda gelir ve kurumlar vergisinde önemli istisnalar tanınmaktadır.

44 görüntüleme0 yorum

Комментарии


bottom of page