top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

Nakit Sermaye İndirimi Dördüncü Geçici Vergi Döneniminde Uygulanabilir.


Kurumlar Vergisi Kanunun 10/(1)-ı bendi gereği finans şirketleri hariç nakit sermaye artırımı yapan şirketlerin yararlanabileceği indirim tutarının hesabında uygulanacak faiz oranı %27,04.

04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2018 hesap dönemi ve 2018 4. geçici vergi dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından açıklanan %27,04 (yüzde yirmiyedi virgül sıfırdört) oranı dikkate alınacaktır.

Nakit sermaye indirimi 01.07.2015 tarihinden sonra yapılan nakit sermaye artışları ile yeni kurulan şirketlerin nakit sermaye ödemeleri için uygulanan bir indirim hakkıdır.

Nakit sermaye indirimi ödenen nakit sermaye tutarına yukarıda belirlenen faiz oranının yarısı (indirim oranı %50) şeklinde hesaplanmakta olup, hisse senetleri borsada işlem gören şirketler ile yatırım teşvik belgesi sahibi sermaye şirketlerinde bu oran %75 veya durumuna göre %100 olarak da hesaplanabilmektedir.

Örneğin 2017 yılında 10.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı yapmış ve tamamını bu yılda ödemiş olan bir sermaye şirketi 2018 yılı sonunda; (10.000.000*27,04*12/1200)*0,50=1.352.000,00 TL nakit sermaye indiriminden yararlanabilecektir.


78 görüntüleme0 yorum
bottom of page