top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

İnternet Ortamındaki Gazete Dergi ve Kitap Satışıyla Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesinde Yeni


475 ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları bu günkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre daha önceleri %1 oranında KDV'ye tabi olan e-Gazete ve e-Dergi satışı ile daha önce %8 oranında KDV'ye tabi e-Kitap satışında KDV oranı 01.01.2019 tarihinden itibaren %18'e yükseltildi.

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla da İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler için %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi stopajı kesintisi yapılacak.

GVK 94 madde kapsamında yaptıkları ödemelerden stopaj yapak zorunda olanlar, 01.01.2019 tarihinden itibaren İnternet ortamında verdikleri reklamlar için ödeme yaptıkları tam ve dar mükellef gerçek kişilerle, dar mükellef kurumlara yaptıkları reklam ödemeleri için %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi stopajı yapacaklar. Tam mükellef gerçek kişilere yapılan ödemlerde ödeme yapılanın vergi mükellefi olup olmadığının bir önemi yok. Ancak tam mükellef kurumlara yapılan reklam ödemelerinde stopaj oranı %0 olarak belirlendiğinden, tam mükellef kurumlara yapılan reklam ödemlerinde şimdilik stopaj yok.


44 görüntüleme0 yorum
bottom of page