top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

Varlık Barışında Süreler Altı Ay Uzatıldı


30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2018 tarihli ve 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Böylece, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin bildirim, beyan ve ödeme sürelerinin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılması sağlanmıştır. Buna göre 30.11.2018 olan bildirim süresi 30.05.2019 tarihine, 31.12.2018 olan verginin ödeme süresi 30.06.2019 tarihine uzatılmış oldu.

Beyan olunan varlıklar üzerinden %2 oranında vergi ödenecek ve bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir. Kanun kapsamında defter kayıtlarına alınan varlıklar vergiye tabi kazancın tespitinde gelir olarak nitelendirilmeyecek; söz konusu varlıkların kurumlar tarafından işletmeden çekilmesi halinde herhangi bir vergilendirmeye tabi tutulmayacaktır.


16 görüntüleme0 yorum
bottom of page