top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

Bedeli Döviz veya Dövize Endeksli Olarak Belirlenebilecek Sözleşmelerin Kapsamı Genişletildi


16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/52 sayılı Tebliği ile 2008-32/34 No.lu Tebliğin 8. maddesi yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle gayrimenkul satışı ve kiralama işlemlerinde döviz veya dövize endeksli sözleşme yapabilme imkanı getirildi. Örneğin serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketler ile T.C. vatandaşı olmayıp Türkiye'de mukim olan kişiler alıcı ve kiracı taraf olmak şartıyla döviz veya dövize endeksli gayrimenkul alım ve kiralaması yapabilecekler. Aynı imkan yut dışında mukim şirketlerin Türkiye'deki irtibat bürosu ve şubeleri ile Türkiye'de kontrol altında tutukları şirketler için de geçerli. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı konaklama tesisleri ile gümrüksüz satış mağazalarının (Free Shop) kiralanması da döviz veya dövize endeksli olarak yapılabilecek.

Menkul mal alım ve satımında ise taşıt araçları satışı ve kiralama sözleşmeleri hariç her türlü menkul mal alım satım sözleşmesi döviz veya dövize endeksli olarak yapılabilecek.

Yeni düzenlemeyle gemi adamlarının taraf olduğu iş sözleşmeleri de döviz vaya dövize endeksli olarak yapılabilecek.

2018-32/51 sayılı Tebliğle sadece haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri için tanınan döviz veya dövize endeksli sözleşme yapma hakkı yeni düzenlemeyle; Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmelerinin bedelinin döviz veya dövize endeksli olarak belirlenebilecek hale getirilmiştir.

2018-32/51 sayılı Tebliğle sadece gemi inşası ve bakım-onarımı için istisna tanınırken yeni düzenlemeyle, döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün hale gelmiştir. Buna göre döviz cinsinden maliyet içeren fason sözleşmeleri de döviz veya dövize endeksli olarak yapılabilecek.

Yeni düzenlemeyle taşımacılık faaliyeti yapanların hizmet sözleşmelerini akaryakıt fiyatlarına endeksleme imkanı getirilmiştir.


49 görüntüleme0 yorum
bottom of page