top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

Taraflar Uzlaşı Sağlayamazsa 13.09.2018 Tarihinden Önce Akdedilmiş Döviz Cinsindeki Sözleşme Bedeli


Hazine ve Maliye Bakanlığı 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kendisine verilen yetkiyi 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) yayımlayarak bedeli dövizle belirlenebilecek ve belirlenemeyecek sözleşmeleri belirledi. Tebliğde 32 sayılı Karara eklenen Geçici 8. maddeye ilişkin açıklamalar da yer aldı.

Tebliğe göre 13.09.2018 tarihinde önce akdedilmiş ve konusu konut ve çatılı iş yeri dışındaki sözleşmelerin bedeli taraflarca uzlaşma yoluyla kararlaştırılamaz sa, sözleşme ve sözleşmeden doğan diğer yükümlülük bedeli aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Konusu konut ve çatılı iş yeri kiralaması dışındaki sözleşmelerin değişikliği 13/10/2018 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.

Örneğin; aylık 10.000,00 USD bedelle kiralanan ve açık otopark olarak kullanılan arsanın TL cinsinden olan kira bedeli uzlaşma yoluyla belirlenememiştir. TÜİK tarafından Ocak-Eylül/2018 döneminde her ay için belirlenmiş aylık ortalama TÜFE oranları toplamı yüzde 17,99’dur. 02/01/2018 tarihinde TCMB tarafından USD için belirlenmiş efektif satış kuru 3,7776 TL olduğuna göre 10.000,00 USD olarak belirlenmiş açık otoparkın aylık kira bedeli; (10.000*3,7776*1,1799)=44.571,90 TL olarak belirlenmiş olacaktır.

13.09.2018 tarihinden önce akdedilmiş konut ve çatılı iş yeri kiralarında ise TL’li ödeme iki yıllık bir süre geçerli. Sözleşme süresi iki yıldan fazla ise 13.09.2020 tarihinde tekrar dövizli ödemeye geçilecek. Bu iki yıllık süre içinde uzlaşı sağlanamazsa yeni kira bedeli örneğimize uygun olarak 13.10.2018 tarihinde ve takip eden kira yılı sonunda yani 13.10.2019 tarihinde bir yıllık aylık ortalama TÜFE oranları kullanılarak yeniden hesaplanacaktır. Bu şekilde revize edilebilecek olan kira bedeli iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

Örneğimizdeki kira sözleşmesinin konut veya çatılı iş yeri olması durumunda ise ilk kira yılı 13.10.2018-13.10.2019 dönemi için yukarıda hesaplanan aylık kira bedeli 44.571,90 TL, takip eden 13.10.2019-13.10.2020 dönemi ikinci kira yılında ise 13.09.2019 tarihinde belirlenecek oniki aylık ortalama TÜFE oranı kullanılarak yeniden belirlenecek. Kira sözleşmesi 13.09.2020 tarihinden daha uzunsa bu tarihten sonra dövizli kira ödenmeye devam olunacak. Kiralama süresi tamamlandıktan sonra yeni kiralama döviz veya dövize endeksli olarak yapılamayacak.

Bu gün itibariyle (11.10.2018) bir USD 6,0019 TL olduğuna göre 10.000,00 USD kiranın karşılığı 60.190,00 TL, yerine 44.571,90 TL kira bedeli olarak belirlenmiş olacak. Bu da kira tutarında 15.618,10 TL, yüzdelik ifadeyle %30 indirim sağlanmış olması anlamına gelmektedir. Taraflar bu tutar yerine faklı bir tutarda da uzlaşabilirler.


36 görüntüleme0 yorum
bottom of page