top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

Nakit Sermaye İndiriminde Kullanılacak Faiz Oranı


Kurumlar Vergisi Kanunun 10/(1)-ı bendi gereği finans şirketleri hariç nakit sermaye artırımı yapan şirketlerin yararlanabileceği indirim tutarının hesabında uygulanacak faiz oranı %13,57.

04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2016 hesap dönemi ve 2016 4. geçici vergi dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından açıklanan %13,57 (yüzde onüç virgül elliyedi) oranı dikkate alınacaktır.


63 görüntüleme0 yorum
bottom of page