top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

Kontörlü Hat Sahiplerine Özel İletişim Vergisi İadesi


Ön ödemeli hat sahipleri (kontörlü hat) 05.04.2016 tarihinden sonra yükleyecekleri TL tutarları üzerinden İnternet kullanımlarına göre %20 oranında vergi iadesi alacaklar.

Ön ödemeli hat sahipleri, TL yüklemesi yaptıkları anda gelecekte hattı ne şekilde kullanacakları bilinmediğinden, (bazı tarifelerde bilinmektedir) yükledikleri TL tutarının tamamı üzerinden %25 özel iletişim vergisi hesaplanmakta ve hesaplanan vergi operatör tarafından abone adına vergi dairesine yatırılmaktadır. Oysa ki internet kullanımında özel iletişim vergisi oranı %5.

05.04.2016 tarihinden itibaren ön ödemeli hat sahiplerinin aylık hat kullanımları operatör şirketler tarafından mobil internet ve diğer iletişim kullanımı olarak ayrıştırılacak ve mobil internet kullanımına isabet eden tutarın %20'si aboneye iade edilecek.

Operatör tarafından aylık olarak hesaplanan tutar, öncelikle aboneye bildirilecek daha sonra hesaplama yapılan ayı takip eden ay sonuna kadar aboneye iade edilecektir.

Hesaplanan iade tutarı nakden iade alınabileceği gibi hatta TL yüklemesi şeklinde de yapılabilecektir.

Ön ödemeli hat sahibi tercihini bir kez operatöre bildirecek ve daha sonraki iade işlemleri herhangi bir değişiklik talep edilmediği sürece bildirilen en son tercihe göre yerine getirilecektir.

Abonelerin hatlarını kapatmaları veya operatör değiştirmeleri halinde iade nakit olarak yapılacaktır.

İade uygulaması 05.04.2016 tarihinden sonra yapılan TL yüklemlerine uygulanacak olup daha önceki yıllarda yapılan yüklemlere iade yapılmayacaktır.

Örneğin Nisan/2016 ayında hattınıza 100 TL yüklediniz ve aynı ay içinde 100 TL'nin 50 TL'ye isabet eden kısmını internet, 50 TL'sini de diğer iletişimler için kullandınız. Mayıs ayı içinde operatöre bildirdiğiniz tercihinize göre size yaklaşık olarak ;(50/1,43)*20%=6,99 TL iade yapılacaktır. 100 TL'nin tamamını internet olarak kullanmış olsaydınız bu tutar (100/1,43)*20%=13,99 TL olacaktı.

Konuya ilişkin olarak ayrıntılı bilgiye fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunulur.


19 görüntüleme0 yorum
bottom of page