top of page
  • Fatih TANYERİ SMMM

İnternet Vergi Dairesi Memuruna Laf Anlatmak, Deveye İp Atlatmak Kadar Zor.


Değerli meslektaşlarım, bilindiği üzere uzun zamandan beri vergisel işlemleri İnternet Vergi Dairesi Aracılığı ile sanal ortamda yapmaktayız. Bu ortamda bulunan yazılım (Sanal Vergi Memuru) her şeyi programlandığı şekliyle istiyor. Nokta yerine yanlışlıkla virgül yazsanız bunu bir hata veya eksiklik olarak raporluyor. Çapraz kontrollerde bir kuruş tutarsızlık olsa bile bunu uyumsuzluk olarak algılıyor.

Sanal vergi memuruna verilen görevler arttıkça sanal vergi memuru ile iş yapan biz meslek mensuplarının da çilesi artıyor haliyle.

Bilindiği gibi 22.01.2016 tarihinde GİB İnternet sitesinde 99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerini yayınlandı. Anılan sirküler ile gelir ve kurumlar vergisi iade talepleri ile ilgili iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak gelir/kurumlar vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılacak ve düzenlenen özet rapor iadeyi yapacak birime ve mükellefe internet vergi dairesi aracılığı ile sunulacaktır.

99 No.lu GVK sirkülerinde serbest meslek erbaplarının kesinti yoluyla ödenen vergilerinin ne şekilde iadesinin veya vergi borçlarına nasıl mahsup yapılacağı hakkında de ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Uygulamada yaşanılan sorunların en büyüğü ise Tebliğler ile yapılan düzenlemelerin sanal vergi memuru tarafından eksiklik veya uyumsuzluk olarak raporlamasıdır. Sanal vergi memuru son dönem geçici vergi matrahı ile gelir/kurumlar vergisi matrahı arasındaki uyumsuzluğu bir eksiklik olarak raporlamakta ve son dönem geçici vergi matrahı ile gelir/kurumlar vergisi matrahını aynı olmasını beklemektedir.

Örneğin Bağ-Kur prim ödemelerinin geçici vergi beyannamesinde indirilmeyip yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirilmesi halinde son dönem geçici vergi matrahı ile gelir vergisi beyannamesinde uyumsuzluk oluşuyor ve bu durum sanal vergi dairesi memuru tarafından eksiklik olarak raporlanıyor. Bu eksikliğin giderilmesi için ise geçici vergi beyannamesinin düzeltilmesi, Bağ-Kur primlerinin son dönem geçici vergi beyannamesinde diğer indirim olarak düşülmesi ve böylece geçici vergi matrahı ile gelir vergisi matrahının eşitlenmesi isteniyor.

İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.

Saygılarımla,


140 görüntüleme0 yorum
bottom of page