top of page
  • Şenol ÇETİN YMM

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa)Kullanma Mecburiyetinde Son Durum


11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3100 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 69 Seri No.lu Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımına ilişkin ilk mevzuat yayımlanmış akabinde 06/06/2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 70 seri No.lu Tebliğ ile değişim süreci üç yıllık bir zamana yayılmıştır.

Ödeme kaydedici cihazlar, halk arasında yazar kasa olarak adlandırılmakta olup bu cihazlar değişen teknolojiye ayak uydurmak maksadıyla daha fonksiyone hale getirilmiştir. 15.06.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 426 sayılı VUK Genel Tebliği ve bu Tebliğde değişiklik yapan; 427, 437 ve 450 No.lu Tebliğler ile yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti ve onaylanmasına ilişkin dair usul ve esaslar belirlenmiş; 03.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 435 sayılı VUK Genel Tebliğ ve bu Tebliğde değişiklik yapan 451 No.lu Tebliğ ile de bedelin tahsilinde bankacılık kartları (kredi kartı, banka kartı, ön ödeme kartı) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarında yeni nesil ÖKC fişlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yukarıda anılan tebliğlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak; Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan iki tip cihaz yeni nesil cihaz olarak nitelendirilmiştir. Yine akaryakıt pompalarına bağlananlar ile sinema giriş ve yolcu taşıma bileti düzenleyen cihazlar da yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak nitelendirilmiştir. Yeni nesil ÖKC'lerin onayı ve teknik özellikleri 437 ve 450 seri No.lu VUK Genel Tebliğleri ile değişen 426 seri No.lu VUK Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Yapılan yasal düzenlemeler ile bilgisayar bağlantısı bulunmayan eski nesil ÖKC'ler miadını doldurmuş olup 31.12.2015 tarihinden sonra kullanılamayacaktır. Bu cihazları bu tarihten sonra kullananlar mükellefiyet durumlarına göre VUK Mük. 355. maddeye göre 660 ila 1.300 TL arasında özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacaklardır.

Genellikle büyük perakendeciler tarafından kullanılan, barkod okuyuculu ve ara bir yazılım ile stok ve muhasebe programlarıyla entegre çalışabilen, gerektiğinde perakende satış fişi, gerektiğinde fatura yazdırabilen yazar kasalar, basit/bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) olup bu türdeki yazar kasalara EFT-POS cihazı bağlanarak her iki cihazın da uyumlu bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. Ancak bu uyumlaştırma Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen Mesajlaşma Protokolüne uygun olması halinde bu yazar kasalardan kredi kartı veya banka kartı ile tahsilat yapılabilecektir.

EFT-POS özellikli ÖKC'ler ise her iki özelliği de bir cihazda barındıran yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardır. Seyyar ve sabit olmak üzere iki türü mevcuttur.

3100 sayılı Kanun kapsamında ÖKC' kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler (perakendeciler) 01.01.2016 tarihinden sonra;

1- Bilgisayar bağlantısı bulunmayan eski nesil ödeme kaydedici cihaz kullanamayacaklardır.

2- Sadece POS özelliği bulunan banka ödeme cihazlarını kullanamayacaklardır.

Bu mükellefler, ellerinde bulunan bu türdeki cihazları banklara iade edip yerine yeni nesil POS-ÖKC temin etmeleri veya yeni nesil basit/bilgisayar bağlantılı ÖKC temin ederek; mevcut POS cihazlarını yeni nesil ÖKC ile bütünleşik hale getirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamı dışında bulunan mükellefler (örneğin toptancılar) ise mal veya hizmet satışları için fatura veya fatura yerine geçen belgeler düzenlemek zorundadırlar. Bu mükellefler yaptıkları satışların tahsilatları için kullandıkları seyyar veya sabit EFT-POS cihazlarını eskiden olduğu gibi kullanmaya devam edeceklerdir.

Şahsi muayenehanesi bulunan serbest meslek erbabı hekimler tarafından verilen sağlık hizmetlerinin tahsilinin kredi kartı veya banka kartı ile yapılması durumunda ise eskiden olduğu gibi serbest meslek makbuzu yerine EFT-POS özellikli ÖKC kullanılmaya devam edilecektir.


83 görüntüleme0 yorum
bottom of page