Sirküler No             : 242/2007-13

Sirküler Tarihi       : 15.05.2007

Konusu                      : İhracat Beyannamelerinde Kapanış Tarihi Hk.

              Bilindiği gibi, ihracata ilişkin gümrük beyannameleri fiili ihracatın gerçekleşmesine müteakip kapatılmakta; beyannamenin kapatıldığına dair de gümrük beyannamesinin ihracatçıya verilen nüshasına “intaç tarihi”, “kapanma tarihi” ve “fiili ihraç tarihi” kaşeleri vurulmakta idi. İhracat beyannamelerinin kapama tarihi bu beyannamelerdeki eşyanın fiilen yurt dışı edildiği tarihi belirlemekte olup KDV beyannamelerinin hazırlanması aşamasında önemli rol oynamaktadır.

             Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2007 tarih ve 2007/19 numaralı Genelgesi ile yeni bir uygulama başlamış olup bu Genelgeye göre 01.05.2007 tarihinden itibaren ihracat beyannamelerine yukarıda belirtilen kapama onayı yapılmayacaktır. 01.05.2007 tarihinden itibaren düzenlenen gümrük beyannamelerinin kapatılıp kapatılmadığı elektronik olarak takip edilecek olup kapanışı yapılan gümrük beyannameleri Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan “BİLGE” sisteminde takip edilecek ve kapanışı yapılan ihracat gümrük beyannameleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “VEDOP” sistemine otomatik olarak aktarılacaktır.

             01.05.2007 tarihinden itibaren ihracatçılara ait gümrük beyannamesi nüshaları işlemlerin tamamlanmasına müteakip ihracatçı veya vekili gümrük müşavirine teslim edilecektir.

             İhracatçılar, ihracat beyannamelerinin kapatılıp kapatılmadığına ve fiili ihraç tarihine ilişkin bilgilere Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ait web sitesinden (https://uygulamalar.gumruk.gov.tr) ulaşabileceklerdir.

             İhracatçı mükelleflerimizin ihracat beyannamelerinin kapanış bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmeleri için yeminli mali müşavirliğimizin web sitesinde (www.aktifymm.com) kısa yol butonu oluşturulmuştur. İhracatçı mükelleflerimiz web sayfamızdaki “e-GB Kontrolü” adındaki butona basmaları durumunda doğrudan beyanname kapama kontrolünün yapıldığı “VEDOP sorgulama” sayfasına ulaşacaklar ve buraya ihracat beyannamesi numarasını yazarak ihracat beyannamelerinin kapanışı hakkında bilgi edinebileceklerdir.

 

Bilginize sunulur.

 

                                                                                              Saygılarımızla,